X
X

Sosyal medya hizmetleri nelerdir?

AnasayfaYazılarSosyal Medya DanışmanlığıSosyal medya hizmetleri nelerdir?

Reklamcılık yirmili yıllarda Amerika da yükselişe gelmiş ve günümüze kadar birçok evre geçirerek güçlenerek gelmiştir. Şüphesiz ki iyi reklam kötü ürünü iyi göstermekte iyi ürünü harika hale getirmektedir. Dolayısıyla ürün ne kadar önemli ise reklamda günümüz dünyasında o kadar önemli hale gelmiştir. Günümüz reklamcılığı ise reklamcılığın yeni evresi olan sosyal medya hizmetlerine evirilmiş durumdadır.

Sosyal medya hizmetlerinin pek çok işlevi vardır. Bunlar genellikle reklamcılıkta sağlanan genel prensiplerle örtüşmektedir. Kısaca anlatmak gerekirse sosyal medya hizmetleri şu şekilde işlevlere sahiptir;

  • Hedef kitle belirlenmesi,
  • Belirlenen kitleye ile marka arasında bağdaşım kurulması,
  • Markanın renkli içerikler üretmesinin sağlanması,
  • Güçlü yönlerin ön plana çıkarılması,
  • Zayıf yönlerin güçlendirilmesi,
  • Müşteri ile marka arasında kopmayacak bir bağ oluşturması…

Sosyal medya hizmetleri faydaları listesi daha da uzatılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu söylenenlerim hiç biri reklamcılıktan farklı bir fayda sağlamamaktadır. Peki sosyal medya hizmetlerinin reklamdan farklı olan noktası nedir ?

Akademik bir çalışmayı andıran söylemle, esasen aralarında bir fark yoktur zira aslında sosyal medya çalışmaları reklamcılığın bir alt dalı, klasik reklamcılıktan ayrılan bir dalıdır. Yani bir parpasıdır. Bu noktada sosyal medya hizmetlerinin reklamcılığı nasıl geliştirdiğine odaklanılmalıdır. 

Sosyal Medyada Hedef Kitle Belirleme

Sosyal medya hizmetleri ile gerek konuma göre kategorilendirme gerek yaş gibi  birçok farklı kategorilendirme ile hedef kitle daha rahat belirlenebilmekte, belirlenen bu kitlelere özel çok daha rahat tanıtım yapılabilmektedir. Özellikle sosyal medya mecralarının kullanım biçimlerinin yaş ve sınıf bakımından belirleyici olması burada önemli bir faktördür. Böylelikle ürün mümkün olduğunca tanıtılması gereken hedef kitleye tanıtılır ve bu kitleyi etkileyecek söylemler ile hizmet sağlanır.

Sosyal Medya Yükselişte

Geçtiğimiz on yılın en önemli olayı kanımca sosyal medyanın hayatımıza yerleşmesidir bu da reklamcılığı belirttiğimiz gibi farklı boyutlara taşımış sosyal medya hizmetlerinin doğmasını sağlamıştır. Sosyal medya artık herkes tarafından kullanılmakta neredeyse tüm insanları kapsamaktadır. Bugün bir çocuğun ve yetmişinde bir insanın da sosyal medya hesabı bulunması oldukça normal ve olasıdır. Bu da sosyal medyada yapılacak hizmetlerin çok etkili olmasını sağlar. Zira hitap edilen insan kitlesi neredeyse toplumun her bireyini kapsamaktadır. Bu kitle içerisinde hizmeti alan kişi istediği kesimi seçip onlara ayrı tanıtım yapabilmesi ise işin cabasıdır.

Son olarak sosyal medyada tanıtım yapmak artık klasik yöntemlerle reklam yapmaktan çok daha etkilidir. Yukarda belirttiğim durumlardan ötürü kullanılması epey avantaj sağlamakta ve mevcut marka ile ürünün ihtiyaçlarını gidermekte çok etkildir.


Top