X
X

.com.tr için gerekli belgeler

AnasayfaYazılar.com.tr için gerekli belgeler

Her internet sitesinin bir uzantısı bulunur. Bu tarayıcıda adres çubuğunda yazan ve tabiri caiz ise internet sitesinin, internet ağı üzerinde bulunduğu yeri bize gösteren bir yazı dizisidir. Uzantılar, www(World Wide Web.(sitenin alan adı).(domain adı) şeklinde oluşur.  Her site için domain adı oldukça elzemdir. Adresin son kısmına gelen domain, .co, .com, .tv, .gov, .net gibi birçok şekilde oluşabilir. Şüphesiz ki burada en sık karşılaşılan .com domain adresidir. 

Her domain adresinin farklı işlevleri bulunur ve siteyi ziyaret eden kişide bir izlenim uyandırır. Örneğin .gov (Government) domainini kullanan siteler devlete ait sitelerdir ve bu sitelerde yapılacak işlemler büyük oranda güvenlidir. Com domainini kullanan siteler ise güvenilir ticari sitelerdir. Bugün kullanıcıda güven oluşturmak isteyen her web sitesi Com domainini kullanır. 

Tahmin edileceği üzere bu güvenin karşılığı olmak durumundadır ve com domainini almak için birtakım belgeler gerekir. Bu belgeler sitenin gerçekten güvenilir ticari bir site olduğunu tescil edecek niteliktedir. Gereken belgeler şu şekildedir:

 

 • Ad-soyad.com.tr adresini kullanmak için;

 

“Kimlik numarası içeren ya da içermeyen nüfus cüzdanı fotokopisi ya da kimlik numarasını içeren bir web sayfasının çıktısı.

 

 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler için;

 

Aşağıda bahsi geçen belgelerden herhangi biri,

      • Tüzel kişiliğin bağlı olduğu ilin ticaret odasından alınmış “Faliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ticaret unvanı ilanı.
      • “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi” (Türkiye Patent Enstitüsünden alınmış olmalıdır.)
      • “Sicil Tasdiknamesi” veya “Ticari Sicil Gazetesi” (Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış olmalıdır.)

Belgeler güncel olmalı en az son 6 ay içerisinde temin edilmiş olmalıdır.

 

    • Herhangi bir yerleşim yerine portal oluşturmak için;
      • Belediyeler için belediye başkanı imzası,
      • Vakıflar için ,vakıf senedi
      • Dernekler için, dernek tüzüğü
      • Otel ve Tatil Köyleri için, Turizm İşletme Belgesi (Turizm Bakanlığından alınmalıdır.)
      • Seyahat acenteleri için, Seyahat Acentesi  İşletme Belgesi (Turizm Bakanlığından alınmalıdır.)
      • Televizyon programları için, Televizyon Gösterim Belgesi (Kültür Bakanlığından alınmalıdır.)
      • Dershane ve Özel Okullar için, Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi (Milli Eğitim Bakanlığından alınmalıdır.)
      • Film adları için, Kayıt Sicil Belgesi (Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmalıdır.)
      • Sanatçılar için, Üye Kayıt Belgesi (Bağlı oldukları oda ya da derneklerden)
      • Özel hastaneler için, Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı (Sağlık Bakanlığından alınmalıdır.)
      • İrtibat büroları için, İrtibat Bürosu Açılım Belgesi (Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmalıdır.)
      • Radyo ve Televizyonlar için, frekans tahsisini bildiren resmi yazı
      • Dergi ve gazeteler için, ürünün aslı ve Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi,
      • Süresiz yayınlar için, yayının aslı
      • İlaç isimleri için, Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi,
      • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi
      • Gemiler için, TC Gemi Tastiknamesi,
      • Fuarlar için, Fuar izni yazısı (Ticaret Bakanlığından alınmalıdır.)
      • Özel numaralar için,  Özel servis numarası tahsis belgesi (Türk Telekominikasyon Kurumundan alınmalıdır.)

Farklı tüzel kişilikler veya işler için gereken belgeleri öğrenmeniz için bizimle iletişime geçin!


Top